ธนชาตประกันภัย โรคมะเร็ง

เคยสงสัยมั้ยครับว่าบางคนดูแลตัวเองดีมากแต่กลับเป็นมะเร็ง บางคนอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษดันไม่มีโรคภัย

แท้จริงแล้วมะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติของดีเอ็นเอ ซึ่งปกติแล้วในร่างกายของเราจะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในทุกวัน

โดยเกิดขึ้นในวันหนึ่งเป็นพันๆ เซลล์ แต่ร่างกายของเราก็สร้างเม็ดเลือดขาวเข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็งเหล่านี้ให้ออกไปจากร่างกายได้ 100% ครับ

แต่ถ้าวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวของเราทำหน้าที่บกพร่องเหลือเซลล์มะเร็งในร่างกายซัก 1% เซลล์ตัวนั้นจะเจริญเติบโต และแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดนั้นเองครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️โทร. 0990-56-9990

เพิ่มเพื่อน

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ในภาพอาจจะมี รถยนต์

รู้มั้ย? พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เราเรียกกันว่า “พ.ร.บ.” คุ้มครองอะไรบ้าง?

         พ.ร.บ. คือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งภาครัฐบังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต คุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท/คน หรือคุ้มครองในส่วนความเสียหายต่อร่างกาย เช่นค่ารักษาพยาบาล สูงถึง 80,000 บาท/คน (***ยกเว้น ผู้ขับขี่ฝ่ายประมาท จะให้ความคุ้มครองแค่เพียงความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น***)

ค่าเสียหายเบื้องต้น” ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คืออะไร??? 

⠀⠀⠀⠀ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเพื่อความเสียหายต่อชีวิต หรือร่างกายของผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด ทั้งนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ซึ่งค่าเสียหายเบื้องต้น สามารถแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้
⠀⠀⠀⠀
1. กรณีบาดเจ็บ : จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
⠀⠀⠀⠀
2. กรณีเสียชีวิต : จะได้รับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท
⠀⠀⠀⠀
3. กรณีบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต : จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอันจำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และได้รับค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท
⠀⠀⠀⠀
ดังนั้น ค่าเสียหายเบื้องต้น จึงมีความสำคัญและเป็นหนึ่งในความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ที่ผู้ขับขี่ต้องรู้นะครับ!

ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น” คืออะไร? 
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึงค่าเสียหายที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้ประสบภัยภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทที่รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทได้รับแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อคนดังต่อไปนี้
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
1. กรณีบาดเจ็บ : บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
2. กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร : บริษัทจะชดใช้เงินให้จำนวน 300,000 บาท/คน
3. กรณีสูญเสียอวัยวะ : บริษัทจะชดใช้เงินให้จำนวน 200,000 – 300,000 บาท/คน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนด
4. กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน : บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ 200 บาท/วัน และจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
⠀⠀⠀
ดังนั้นวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 304,000 บาท/คน
⠀⠀⠀
ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อครั้งจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาทสำหรับรถจดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง และไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้งสำหรับรถจดทะเบียนเกิน 7 ที่นั่ง
⠀⠀⠀
หมายเหตุ : ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
⠀⠀⠀

รู้แล้วนะครับว่า พ.ร.บ.สำคัญขนาดไหน !!!
อย่าซื้อเพียงแค่กลัวตำรวจจับ เรื่องนั้นจิ๊บ จิ๊บ… แค่โดนปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่ พ.ร.บ.ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด จ่ายเบี้ยหลักร้อย คุ้มครองหลักแสนหรือหลักล้าน…

⠀⠀⠀

 https://www.facebook.com/hero4insure/

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ฟรี!!!

รู้กันยัง? ซื้อประกันภัยรถยนต์บนออนไลน์ตอนนี้ได้แล้วนะ!
⠀⠀
ถ้าถามว่าประกันภัยรถยนต์จะซื้อได้ที่ไหนบ้าง? ช่องทางที่เราซื้อประกันภัยรถยนต์แบบเดิมๆ ก็คงไม่พ้นการซื้อผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรง ผ่านธนาคาร หรือผ่านร้านสะดวกซื้อ
⠀⠀
แต่! ยุค Thailand 4.0 ทุกอย่างจะต้องง่าย รวดเร็ว เช่น การซื้อของ ก็นิยมซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้น แม้กระทั่งตอนนี้ การซื้อประกันภัยรถยนต์ก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้เช่นกัน โดย 724 Insure ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ ที่เหมาะสมสำหรับคุณมากที่สุด

เบี้ยถูก ความคุ้มครองดี บริการเยี่ยม