ขั้นตอนการทำงาน

📣📣📣เรียนสมาชิกใหม่ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆจากอัลบั้มและโน๊ตในกลุ่มLineได้ ปัจจุบันเราทำงานผ่าน Line อยู่ 3 Line ด้วยกัน

🔴1.ไลน์กลุ่มทำงาน ที่ผู้แนะนำเชิญท่านเป็นสมาชิก

•โค๊ดเบี้ย
•สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
•ใบเสนอราคา

🔴2. TNI agent

กรุณากดเพิ่มเพื่อน
line@  ตอบกลับอัตโนมัติ ตาม key word ที่ท่านพิมพ์

•สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
•เบี้ยประกันภัยแบบแพ็คเกจ
•แบบฟอร์มการส่งงาน
•ข้อมูลอื่นๆ
•กรณี ต้องการข้อมูลในวันหยุดทำการ

🔴 3. Smart Agent TNI

สำหรับการแจ้งงานเพื่อออกกรมธรรม์เท่านั้น
เอกสารที่ใช้ในการแจ้งออกกรมธรรม์
1. รถยนต์🚗
– ใบคำขอ
– สำเนาจดทะเบียนรถ
– สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
– หลักฐานการชำระเงิน (กรณีไม่มีเครดิต)
2. ประกันภัย PA ,มะเร็ง
– ใบคำขอ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกัน
– สูติบัตรเด็ก (เฉพาะ pa for child)
– หลักฐานการชำระเงิน (กรณีไม่มีเครดิต)
3. ประกันภัยบ้าน 🏘
– ใบคำขอ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
– หลักฐานการชำระเงิน (กรณีไม่มีเครดิต)

ตัวอย่างการแจ้งงาน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ