ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

บัตรเคดิตที่ร่วมรายการ

รับบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น  Visa  Master

วิธีการชำระผ่านบัตรเครดิตมี 2 วิธี

1. กรอกเอกสาร ( Mail Order)  

2. K-Payment gateway  ตัวอย่าง  

ค่าธรรมเนียม 2.5 % ทุกธนาคารสามารถรูดรวมหรือชำระแยกได้

(ยกเว้นช่องทาง K-PAYMENT GATEWAY คิดค่าธรรมเนียม 3%)