ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดคู่มือการทำงานที่จัดทำโดยบริษัท สำหรับสมาชิกใหม่ได้ที่เมนูด้านล่าง

 

 

 

วิธีการชำระผ่านบัตรเครดิตมี 2 วิธี

 กรอกเอกสาร ( Mail Order)  

 K-Payment gateway  ตัวอย่าง  

 

เอกสารประกอบการผ่อนชำระแบบเงินสด

 ใบคำขอสินเชื่อ    

 ใบสัญญาสินเชื่อ  

 ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์  

 

 

 

 

เอกสารประกอบการผ่อนชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 แบบฟอร์มผ่อนชำระสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา  

 แบบฟอร์มผ่อนชำระสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์