ถ้าคุณใช้รถ นี่คืออัตราค่าปรับที่คุณต้องรู้

Robocop

ทุกวันนี้หลายๆท่านอาจยังไม่รู้ว่า ในการใช้รถใช้ถนนของพวกเราทุกวันนี้  กฎหมายได้กำหนดโทษปรับ ในเรื่องอะไรไว้บ้าง และปรับเราเท่าไร วันนี้ผมเลยนำมาบอกกัน จะได้ทราบว่าเรื่องไหนที่เราควรทำ เรื่องไหนที่เราไม่ควรทำ  และถ้าเราทำผิดไปแล้ว เราจะต้องมีโทษปรับเท่าไร^^

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 

ลำดับ
ข้อหา
บทกำหนดโทษ
อัตราค่าปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
1
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ม.123,148
ปรับไม่เกิน 500.-
200
2
ไม่สวมหมวกนิรภัย ม.123,148
ปรับไม่เกิน 500.-
200
3
ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กำหนด(ย้อนศร) ม.21,152 ปรับไม่เกิน 500.-
400
4
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ม.7,152 ปรับไม่เกิน 1,000.-
300
5
อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ ม.6ว.2,148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
6
เสียงดัง ม.9,148 ปรับไม่เกิน 500.-
500
7
จอดรถลักษณะกีดขวางการจราจร ม.57(15)148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
8
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ม.67 ว.1,152 ปรับไม่เกิน 1,000.-
400
9
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ม.22(2),152 ปรับไม่เกิน 1,000.-
300
10
ฝ่าฝืนสัญญาณมือ ม.24,152 ปรับไม่เกิน 1,000.-
300
11
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย ม.35 ว.2,157 ปรับไม่เกิน 400-1,000.-
400
12
ขับรถลักษณะกีดขวางการจราจร ม.43(3),157 ปรับไม่เกิน 400-1,000.-
400
13
ชับรถประมาทหรือหวาดเสียว ม.43,157 ปรับไม่เกิน400-1,000.-
400
14
แซงรถอื่นในที่คับขัน ม.46(4),157 ปรับไม่เกิน 400-1,000.-
400
15
เลี้ยงรถหรือกลับรถในที่มีเครื่องหมายห้าม ม.53(1),157 ปรับไม่เกิน 400-1,000.-
400
16
รถบรรทุกไม่จัดให้มีสิ่งปกคลุมมิให้ส่งของตกหล่น ม.20,148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
17
จอดรถในที่มีเครื่องหมายห้ามจอด ม.57(5),148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
18
หยุดรถหรือจอดรถเป็นการกีดขวางการจราจร ม.54,148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
19
จอดรถซ้อนคัน ม.57(9),148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
20
ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า ม.21,152 ปรับไม่เกิน 1,000.-
200
21
เดินรถผิดช่องทางเดินรถ ม.34,151 ปรับไม่เกิน 500.-
400
22
ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ม.54,148 ปรับไม่เกิน 500.-
200
23
ใช้วัสดุกรองแสงเกินกฎหมายกำหนด ม.8,148 ปรับไม่เกิน 500.-
300
24
รถโดยสารขัยหรือหยุดรถรับ-ส่งในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือหยุดรับ-ส่งแช่ป้าย นอกป้าย ม.86,148 ปรับไม่เกิน 500.-
500
25
ไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด 7 วัน ม.141,155 ปรับไม่เกิน 1,000.-
100
26
ไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด ( ถูกอายัดทะเบียน ) ม.141,155 ปรับไม่เกิน 1,000.-
500
27
เดินรถเวลาห้าม ม.57ทวิ ว.1,148 ปรับไม่เกิน 1,000.-
300
29
เมาสุราขับรถ ม.43(2),160 ว.3 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000-10,000.-
ฟ้องศาล

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 

ลำดับ
ข้อหา
บทกำหนดโทษ
อัตราค่าปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
1
ไม่มีใบอนุญาตชับขี่
ม.64
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000.-
200
2
ใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี
ม.6 ว.1 , 60
ปรับไม่เกิน 10,000.-
500
3
เปลี่ยนแปลงสภาพรถ
ม.14 ว.1,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200
4
ขาดต่อภาษีประจำปี
ม.6ว.2,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200
5
ขับรถที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมในเวลากลางคืน
ม.27ว.1,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200
6
ใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่จดทะเบียนไว้
ม.21,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200
7
ไม่มีสำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ
ม.66
ปรับไม่เกิน 1,000.-
200
8
เปลี่ยนสี เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน
ม.14 ว.1,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
500
9
ใช้โคมไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอด(สปอร์ตไลท์)ผิดกฎหมาย
ม.14 ว.1,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200
10
ปิดบังป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นป้ายทะเบียน
ม.67(4)
ปรับไม่เกิน 1,000.-
200
11
ไม่จัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ
ม.7,37
ปรับไม่เกิน 10,000.-
500/1,000
12
ไม่ติดเครื่องหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ
ม.12 ว.2),40
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200
13
ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี
ม.6 ว.3,60
ปรับไม่เกิน 2,000.-
200

 

 

เครดิต:http://www.bangsaotong.samutprakarn.police.go.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *