แบบผ่อนชำระ (ผ่านบัตรเครดิต)

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย แบบผ่อนชำระ

(ผ่านบัตรเครดิต)

บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ

บัตรเครดิตกสิกรไทย : ผ่อนได้ 3-6 งวด

บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา: ผ่อนได้ 3-6 งวด

 บัตรเครดิต KTC :  ผ่อนได้ 3-6  งวด

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์: ผ่อนได้ 4 และ 6 งวด

 บัตรเครดิตCITYBANK: ผ่อนได้ 4 และ 6 งวด

เอกสารประกอบการผ่อนชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

แบบฟอร์มขอผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

แบบฟอร์มผ่อนชำระสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา,กรุงไทย ,CITYBANK  

แบบฟอร์มผ่อนชำระสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์  

สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรเครดิต

สำเนาหน้าบัตรเครดิต

การตัดบัตรเครดิดผ่อนชำระผ่านช่องทาง K-PAYMENT GATEWAY

 รับเฉพาะบัตรธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

ผ่อนได้ 3 – 6 งวด

ตัวอย่างการตัดบัตร

ค่าธรรมเนียมในการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 2% ทุกธนาคาร (ยกเเว้น ผ่อนชำระผ่านช่องทาง K-PAYMENT GATEWAY คิดค่าธรรมเนียม 3%)