แบบประกันอุบัติเหตุ PA แบบกลุ่ม

“ SME Happy PA”

ธนชาต Smart GPA

📌มีบัตร PA Card ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน (เมื่อรักษารพ.ชั้นนำในเครือ) เมื่อเลือกซื้อแผน Smart GPA

📌 ทุนประกันให้เลือกตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท
📌มีพนักงานแค่ 2 คน ก็ทำได้
📌เบี้ยประกันต่อคนเริ่มต้น 116 บาท
📌แรงงานต่างด้าวที่มี Work Permit สามารถทำได้
📌อัตราเบี้ยเดียวไม่แยกชั้นอาชีพ อายุ
📌คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักยานยนต์ เต็ม 100%ของทุนประกัน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ